Wie ben ik?

Sinds 1 januari 2008 ben ik gestart als zelfstandig professional. Bij de opdrachten die ik tot nu toe heb gedaan, komen steeds dezelfde rollen naar voren:

 • interim communicatiemanager
 • strategisch adviseur
 • woordvoerder/mediastrateeg

Als een ervaren interim-manager werk ik aan veranderopgaven en de (door)ontwikkeling van inhoud en mensen. En dat in een complexe politiek-bestuurlijke-ambtelijke wereld en/of in een commerciële omgeving. 

Bij mijn opdrachten kijk ik al lang niet meer naar communicatie alleen. Ik adviseer ook over de gevolgen voor:

 • andere organisatieonderdelen binnen een organisatie;
 • onderlinge verhoudingen in een raad van bestuur / directieraad en voor de organisatiestructuur;
 • de individuele medewerker.

Ik ben specialist in:
 • ontwikkelen en uitvoeren van de communicatiestrategie;
 • bestuursadvisering;
 • het gebruik van mijn politieke antenne.
Echter het combineren van de drie hier bovenstaande specialismen levert de grootste toegevoegde waarde op.

Als interimmer houd ik mij bezig met veranderopgaven, herpositioneringsvraagstukken van organisaties en personen, het vertalen van organisatiedoelstellingen naar strategische communicatie, een communicatieafdeling van A naar B brengen en het introduceren van integrale advisering. Het strategisch adviseren over en implementeren van plannen hoort daar uiteraard bij.

 

Deze bovenstaande vraagstukken kan ik ook uitvoeren als strategisch adviseur zonder lijn- of management verantwoordelijkheid.

 

Ook ken ik als woordvoerder/mediastrateeg het klappen van de zweep om onder hoge media/externe druk te moeten werken. Bovendien ben ik verantwoordelijk geweest voor crisiscommunicatie in diverse situaties.

 

Ik ben een mensgerichte manager die afdelingen naar een hoger plan brengt, die coachend en stimulerend de mensen laat samenwerken en knopen durft door te hakken. Een enthousiaste, zeer betrokken, resultaatgericht persoon gericht op samenwerken gecombineerd met veel gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en een goed netwerk in de politieke wereld, in de media en binnen de overheid.

 

Tot het moment dat ik als zelfstandig professional Rensink Communicatie startte, was ik hoofd corporate communicatie bij Novamedia, een organisatie die wereldwijd goededoelenloterijen opzet en bestuurt. Leidinggeven op een coachende en resultaatgerichte manier heeft in die periode tot de gewenste en tastbare resultaten geleid. In deze functie was ik verantwoordelijk voor de reorganisatie en herpositionering van de communicatieafdeling binnen de goededoelenloterijen. Maar ook bijvoorbeeld voor het mediabeleid rondom een bijeenkomst met Bill Clinton op Paleis Soestdijk.

 

Dynamiek ontbrak ook niet in de functie die ik daarvoor had als woordvoerder van de voorzitter van de VVD Tweede Kamerfractie. Hierbij was het vooraf bedenken van een mediastrategie een must, want alleen dan kan het draagvlak voor de standpunten worden vergroot. Zowel in de politieke omgeving van Den Haag, als daarbuiten.

 

Ook de kennis die ik eerder opdeed als journalist kwam hierbij van pas. Jarenlang was ik freelance journalist. Hierdoor heb ik inzicht gekregen in hoe kranten, tijdschriften, televisie- en radioprogramma’s werden en worden gemaakt.

 

Kortom, ik adviseer strategisch hoe bestuurlijke & politieke vraagstukken aangepakt kunnen worden en daarbij gebruik ik onder andere de vele facetten van communicatie. De ontwikkeling van een communicatiestrategie hangt immers nauw samen met de andere organisatieontwikkelingen en –doelstellingen. Met behulp van deze strategie kan planmatig gewerkt worden aan het gewenste profiel. Daarbij denk ik in kansen in plaats van beperkingen. Een bruggenbouwer, die draagvlak en commitment creëert, een goed klankbord voor raden van bestuur, directieraden of andere directeuren. Kortom ik heb graag voor uw organisatie of bedrijf een wezenlijke inbreng in een succesvol communicatiebeleid. Een planmatige aanpak en een goede communicatie kan helpen om de doelstellingen die u hebt, haalbaar te maken.

 

U kunt hier een uitgebreid curriculum vitae downloaden.

 

De volgende referenties zijn op aanvraag beschikbaar:

 • van Netbeheer Nederland
 • van de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM)
 • van de Gemeente Almere
 • van de Gemeente Den Haag
 • van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam
 • van de Kansspelautoriteit (Ksa)
 • van de Provincie Noord-Holland
 • van de Rijksgebouwendienst (Rgd)
 • van het Nederlandse Rode Kruis
 • van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)